Stichting Kunst & Cultuur Anna Paulowna

Cultureel Erfgoed

De Anna Paulownapolder is ons cultureel erfgoed. Immers, de grond waarop wij wonen en waarvan we eten is in 1846 drooggemaakt. 
Uit zee gewonnen om zo maar te zeggen. 

Gemalen, sluizen en vele waterwegen herinneren ons daar ook nu nog aan.

Monumentale gebouwen, maar ook de inrichting van het landschap en de exploitatie van agrarische bedrijven kenmerken en kleuren onze leefgemeenschap.Wij brengen dit onder de aandacht bij bijvoorbeeld de open monumenten dagen en de herdenking van de watersnoodramp in 1916. Wij zoeken hierbij de samenwerking met scholen en andere (culturele) instellingen. 

Copyright ©2021 – Designed by Geertse Design